Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Aktualności

Ogłoszenia

Informacje

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że w dniu 09 kwietnia br. o godzinie 14.00 w lokalu Stacja Smaku ul. Poligonowa 32  odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku za rok 2023.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania za 2023 r. przez Prezesa Związku;
  2. Wyłonienie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania – sprawdzenie kworum.  W wypadku braku kworum po 15 minutowej przerwie odbędzie się Walne Zebranie za 2023 r. w drugim terminie .
  3. Przedstawienie sprawozdań merytorycznych – Prezes Związku, finansowych – Skarbnik Związku i kontroli – Komisja Rewizyjna;
  4. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań, udzieleniem absolutorium – uchwały;
  5. Sprawy organizacyjne, bieżące i zgłoszone – dyskusja, ewentualne uchwały;
  6. Zakończenie Walnego Zebrania za 2023 r.

Wszystkich Członków ZF BOR  serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu.

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia.

za Zarząd,

Prezes Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Ryszard Góran

9 kwietnia odbyło się Walne Zebranie członków Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Przyjęto sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W związku z rezygnacją jednego z Członków Zarządu dokonano wyboru nowego Członka Zarządu. Po zakończeniu walnego zebrania odbyło się w bardzo miłej atmosferze Wiosenne spotkanie Członków ZFBOR. Zapraszamy do Galerii.