Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Nr konta - składka członkowska

Nr konta - darowizny

73 1240 1037 1111 0010 7312 7829

W przelewie w pozycji tytułem wpłaty proszę podać:

„Imię i nazwisko wpłacającego, składka członkowska za …………….. r.”

39 1240 1037 1111 0010 7497 1247

W przelewie w pozycji tytułem podać:

„Imię i nazwisko wpłacającego, darowizna na cele statutowe „

w  przypadku przekazania darowizny na cel szczegółowy w pozycji tytułem podać:

„Imię i nazwisko wpłacającego, darowizna na cele statutowe–tu wpisać cel szczegółowy”
Składka członkowska ustalona została uchwałą walnego zgromadzenia członków ZFBOR nr 2/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku

w wysokości 75 zł płatne jednorazowo do 31 stycznia danego roku lub w dwóch ratach:

I rata płatna do 31 stycznia,

II do 30 czerwca danego roku składkowego.

Składka w tej wysokości obowiązuje od 2023 roku.

Wpisowe ustalone zostało uchwałą walnego zgromadzenia członków ZFBOR nr 9/WZ/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

Wpisowe ustalone zostało w wysokości 80 zł płatne jednorazowo przy wstępowaniu w poczet członków ZFBOR na konto-składka członkowska.

W przelewie w pozycji tytułem wpłaty proszę podać:  „Imię i nazwisko wpłacającego, wpisowe”