Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres:

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 16/18
00-325 Warszawa

NIP:

7010678411

biuro@zfbor.pl

668948714

Adres korespondencyjny

Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Adres: UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 16/18

00-325 Warszawa

Telefon: 668948714

Numery kont, składki

Nr konta - składki:

73 1240 1037 1111 0010 7312 7829

Nr konta - darowizny:

39 1240 1037 1111 0010 7497 1247

Darowizny

W przelewie w pozycji tytułem podać:

„Imię i nazwisko wpłacającego, darowizna na cele statutowe ",

w  przypadku przekazania darowizny na cel szczegółowy w pozycji tytułem podać:

„Imię i nazwisko wpłacającego, darowizna na cele statutowe–tu wpisać cel szczegółowy”

Składki

W przelewie w pozycji tytułem wpłaty proszę podać:  „Imię i nazwisko wpłacającego, składka członkowska za ................. r.”

 

Składka członkowska ustalona została uchwałą walnego zgromadzenia członków ZFBOR

nr 9/WZ/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w wysokości:

 

50 zł płatne jednorazowo do 31 stycznia danego roku

lub w dwóch ratach:

I rata płatna do 31 stycznia,

II do 30 czerwca danego roku składkowego.

Składka w tej wysokości obowiązuje od 2017 roku.

Wpisowe

W przelewie w pozycji tytułem wpłaty proszę podać:  „Imię i nazwisko wpłacającego, wpisowe”

 

Wpisowe ustalone zostało uchwałą walnego zgromadzenia członków ZFBOR nr 9/WZ/2017 z dnia 21 marca 2017 roku w wysokości 80 złFormularz kontaktowy

 
 __     __ __     __ __  __  ___ 
 \ \    / / \ \    / / \ \ / / / _ \ 
 \ \ /\ / /  \ \ /\ / /  \ V / | (_) |
  \ \/ \/ /   \ \/ \/ /   > <  \__, |
  \ /\ /    \ /\ /   / . \   / / 
   \/ \/     \/ \/   /_/ \_\  /_/