Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

O Nas

Previous slide
Next slide

Związek Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu jest posiadającym osobowość prawną dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem , działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz Statutu.
Związek kontynuuje dorobek Klubów, Kół i Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Biura Ochrony Rządu.
Związek jest organizacją działającą w ramach porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszającą członków niezależnie od ich poglądów politycznych, ideowych, jak i światopoglądowych.
Związek jest organizacją neutralną światopoglądowo.
Związek i jego członkowie uważają za najwyższe dobro Ojczyznę, Naród i Państwo służące temu Narodowi.